Türkçe – İspanyolca Aylar

ispanyolca egitim

Ayların yazılışlarını Türkçe ve İspanyolca Olarak aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Mes
Ay
Enero
Ocak
Febrero
Şubat
Marzo
Mart
Abril
Nisan
Mayo
Mayıs
Junio
Haziran
Julio
Temmuz
Agosto
Ağustos
Septiembre
Eylül
Octubre
Ekim
Noviembre
Kasım
Diciembre
Aralık