İspanyolca Kursları ve Özel Dersleri

İspanyolca gramer yapısı olarak Türkiye için kolay bir değil çok zor bir değildir. Türk öğrenciler sadece başlangıçta zorluklar yaşıyoruz çünkü ispanyolcada bir artıker kavramı var. Türkçede olmayan ve Türklerin sıklıkla konuştuğu ingilizcede olmayan kavram. her ismin önüne dişi ve erkek bir atrtıker gelmesi gerekiyor.
İspanyolca kurslarında Türk öğrencilerimize en zor gelen kavram budur. Artıker kavramı byuda birinci kuru genelde ispanyolcanın birinci kurunu kapsıyor. bundan sonra ispanyolcayı düzgün şekilde konuşmaya başlıyorlar.
Dil yapısı açısından ispanyolca bvelirli kurallara göre. Okunması ve yazması belirli kurallara bağlı ispanyolcanın yazıldığı gibi okunmayan bir dildir ispanyolca bunu ilk derslerde öğrendikten sonra Türk öğrenciler çok rahat şekilde ispanyolca konuşmaktadırlar. Türk dil ve gırtlak yapısınada uygun olduğu için. Türk öğrenciler ispanyolcayı rahatlıkla öğrenmektedirler.

ispanyolca kursu-istanbul10